Vòng Tay Trầm Hương Hạt Dẹp

Mô tả
Chỉ lựa chọn trầm hương thiên nhiên để chế tác từ đó giữ trọn tính nguyên bản – bền vững của sắc hạt, thớ dầu và mùi hương

Tất cả các thành phẩm Trầm hương Bảo Trầm được sản xuất từ rừng nguyên liệu hơn 30 năm tuổi, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015