Tôn tượng Quan Âm

Mô tả
Tôn trọng tối đa hình thái tự nhiên của sản phẩm từ đó gợi mở những liên tưởng và kết nối từng câu chuyện riêng khi thưởng ngoạn.

Tất cả các thành phẩm Trầm hương Bảo Trầm được sản xuất từ rừng nguyên liệu hơn 30 năm tuổi, đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2015